Jedna vyučovací hodina bude u skupinové výuky vycházet ze školního modelu, tj.45 minut. Každá lekce bude ze dvou vyučovacích hodin, tzn. Vznikne 90-minutový blok. Každý kurz bude trvat 12 týdnů. Přehledněji viz. Tabulka
 
 Název  Delka  Délka celkem
 Vyučovací hodina   45 minut    24 vyučovacích hodin 
 Lekce  90 minut  12 lekcí
 Čistý čas  60 minut  18 hodin čistého času
 
Školní rok 2021/22 bude rozdělen na trimestry.
 
 Trimestr  Termín
 Podzimní  10.10.2022 - 5.1.2023
 Zimní 16.1.2023 - 6.4.2023
 Jarní 10.4.2023 - 26.6.2023
 
O letním semestru se zatím neuvažuje. Termíny připadající na státní svátek, který připadá na všední den (tj. 17.11, 10.4, 1.5, 8.5) budou nahrazeny v nejbližším možném termínu.